32 295 03 30 zarzad@max-invest.pl

Utrzymanie usług i sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych

W zakresie utrzymania sieci i usług firma Max-Invest od wielu lat jest jednym z wiodących partnerów biznesowych Netii. W ostatnim czasie Max-Invest poszerzył swoje portfolio o utrzymanie usług klienckich sieci Orange.

W ramach szeroko pojętej umowy utrzymaniowej wykonujemy:

N

lokalizację i usuwanie awarii telekomunikacyjnej sieci kablowej i radiodostępowej

N

lokalizację i usuwanie awarii usług uruchomionych na łączach telekomunikacyjnych

N

utrzymanie, konserwację i eksploatację infrastruktury teletechnicznej

N

lokalizację i usuwanie awarii kanalizacji i sieci kablowych

N

lokalizację i usuwanie awarii linii radiowych i stacji bazowych

N

utrzymanie, konserwację i eksploatację zasilania urządzeń ETTH

N

lokalizację i usuwanie awarii, spowodowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń CPE wraz z ich konfiguracją, wymianą oraz testowaniem

N

awarie na sieci ISP (wymiany kart, pakietów, innych urządzeń w węzłach sieci)

N

przebudowa studni kablowych, kanalizacji teletechnicznej, udrażnianie, usuwanie kolizji, naprawa nawierzchni

N

przebudowa przyłączy, pionów teletechnicznych

N

rekonfiguracja sieci kablowej wynikającą z konieczności przebudowy sieci kablowej podczas np. remontów budynków i sytuacji kolizyjnych, wynikających z inicjatywy stron trzecich

N

prace związane ze zmianą technologii usług w celu jej utrzymania/naprawy,

N

awaryjne przebudowy infrastruktury (np. radiolinie punkt-punkt)

N

usuwanie awarii wynikających z działania Siły wyższej

N

współpracę z Zamawiającym w procesie dewastacyjnym

N

inne prace mające na celu zapewnienie należytej sprawności technicznej i usługowej infrastruktury teletechnicznej Zleceniodawcy

N

utrzymanie parametrów technicznych urządzeń aktywnych

N

nadzór nad pracami wykonywanymi przez inwestorów zewnętrznych na sieci Zleceniodawcy

N

przekazywanie i właściwe pilnowanie prawidłowości danych ewidencyjnych sieci