32 295 03 30 zarzad@max-invest.pl

Budowa / przebudowa sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych

Na przestrzeni lat, współpracując z szeregiem wiodących operatorów telekomunikacyjnych i innych inwestorów w kraju, firma Max-Invest wykonała budowę tysięcy kilometrów sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych. Braliśmy czynny udział w budowie pierwszych sieci stacjonarnych, ich rozwoju technologicznego aż do dziś.

W skład obecnego zespołu terenowego wchodzą:

N

kierownicy budowy z czynnymi uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji

N

specjaliści z pełną specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu budowy
sieci miedzianych, radiodostępowych i światłowodowych

N

technicy z różnymi uprawnieniami specjalistycznymi i certyfikatami
niezbędnymi do wykonywania prac branżowych

Dzięki zróżnicowanemu zespołowi oraz posiadanej szerokiej bazy sprzętowej i narzędzi specjalistycznych jesteśmy w stanie świadczyć pełen wachlarz usług budowlanych, począwszy od wykonania niezbędnego przekopu, a skończywszy na profesjonalnym kierowaniu robót czy nadzorze budowlanym.

W ramach części budowlanej wykonujemy prace takie jak:

N
budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z jej podbudową (studnie kablowe): kanalizacja wtórna, pierwotna, mikrokanalizacja
N

budowa rurociągów kablowych

N

budowa linii napowietrznych wraz z podbudową i zawieszeniem samonośnego kabla podwieszanego

N

wciąganie lub wdmuchiwanie kabli do kanalizacji kablowej, mikrokanalizacji, przepustów i rurociągów

N

posadowienie urządzeń w pasie drogowym

N

instalacja szaf wewnętrznych i zewnętrznych wraz z fundamentem i uziemieniem

N

budowa WLZ od przyłącza do szafy zewnętrznej

N

odtworzenie nawierzchni

N

instalacja przełącznic w szafach wewnętrznych i zewnętrznych oraz punktach styku sieci

N

instalacja oraz spawanie muf przełącznicowych, kabli światłowodowych

N

wykonanie specjalistycznych pomiarów telekomunikacyjnych

N

wykonywanie precyzyjnej lokalizacji trasy kabla

N

usuwanie kolizji telekomunikacyjnych w ramach budów i przebudów

N

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

N

wykonywanie zadań informacyjnych związanych z realizowanymi pracami

N

inne prace związane z budową sieci