32 295 03 30 zarzad@max-invest.pl

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych

W ramach projektowania sieci telekomunikacyjnych firsma Max-Invest podejmuje się kompleksowego wykonania i nadzoru projektów wykonawczych, jak również budowlanych skierowanych dla klientów sektora publicznego, administracji państwowej i inwestorów indywidualnych. Dzięki znajomości prawa telekomunikacyjnego, jak i budowlanego oraz aspektów technicznych oraz sieci różnych operatorów telekomunikacyjnych, nasi projektanci są w stanie przygotować kompletną i wysokiej jakości dokumentację techniczną pokrywającą niemal wszystkie dostępne w telekomunikacji technologie.

Posiadany przez nas zespół projektowy składa się m.in. z:

N

projektantów z pełnymi i aktualnymi uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji,

N

kierowników projektu znających metodologię zarządzania projektami (PRINCE2, ITIL)

N

szeregu koordynatorów

N

specjalistów z zakresu kosztorysowania

N

analityków

Rozbudowany i zróżnicowany merytorycznie zespół pozwala nam na skuteczne opracowanie projektów z uwzględnieniem:

N

etapu wstępnego: przeprowadzenie wizji lokalnej, przygotowanie koncepcji, rzetelnej wyceny, czy wstępnych uzgodnień z administratorem budynku i/lub terenu

N

procesu zarządzania i koordynacji projektem: terminowość, zarządzanie ryzykiem, kamienie milowe, śledzenie i raportowanie postępów

N

pozyskiwania niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych: pozyskanie decyzji z Zarządu Dróg, złożenie wniosku ZUD, przygotowanie POR, itp.

N

zakończenia fazy projektowej: pozyskanie niezbędnych zatwierdzeń inwestorskich i przygotowanie projektu w fazę realizacji.

Szeroka wiedza technologiczno ekonomiczna poparta ponad 30-letnim doświadczeniem rynkowym pozwala nam na opracowanie projektu zgodnie z oczekiwaniami klienta, jego optymalizację zarówno pod względem kosztowym, jakościowym, jak i technologicznym.