32 295 03 30 zarzad@max-invest.pl

Działania prewencyjne sieci telekomunikacyjnych

W ramach umowy utrzymaniowej Max-Invest wykonuje również działania prewencyjne mające na celu eliminowanie sytuacji prowadzących do wystąpienia stanów awaryjnych sieci i utrzymanie jej w jak najlepszej kondycji.

W tym zakresie nasze działania wiążą się z pracami wykonywanymi zgodnie ze ściśle określonym przez zleceniodawcę harmonogramem i są to m.in.:

N

utrzymanie czystości i porządku w obiektach

N

utrzymywanie w należytym stanie wyposażenia technicznego utrzymywanej infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez m.in. naprawę, wymianę uszkodzonych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej (skrzynek, puszek, pokryw studni kablowych, zamków, zawiasów w drzwiach szaf telekomunikacyjnych i drzwiczkach skrzynek)

N

wykonanie prac prewencyjnych:

  • na przełącznicy głównej MDF
  • na sieci kablowej (kable magistralne, rozdzielcze, budynkowe)
  • w studni kablowej
  • w szafie kablowej
  • w słupku kablowym/szafce
  • na liniach radiowych i stacjach bazowych