32 295 03 30 zarzad@max-invest.pl

Dostarczanie usług do klientów końcowych (B2B / B2C)

W ramach szeroko pojętego dostarczania usług do klientów końcowych Max-Invest dostarcza rozmaite usługi telekomunikacyjne, począwszy od podstawowych usług takich jak głos, internet i telewizja dla klienta indywidualnego i małego biznesu, skończywszy na zaawansowanych technologicznie usługach projektowanych i dedykowanych specjalnie pod klienta korporacyjnego.

W zakresie prac dostarczeniowych Max-Invest

N

wykonuje proste prace instalacyjno-montażowe zmierzające do aktywacji zamówionych przez klienta usług końcowych

N

buduje i kosztorysuje niestandardowe przyłącza abonenckie (doziemne, napowietrzne)

N

buduje piony, korytka kablowe, niezbędne przewierty

N

wykonuje instalacje połączeniowe pomiędzy urządzeniami

N

wykonuje krosowania całego przebiegu łącza miedzianego, odpowiednie spawy światłowodowe

N

dostarcza, instaluje i konfiguruje urządzenia CPE w miejscu wskazanym przez Klienta

N

pozyskuje niezbędne pozwolenia i uzgodnienia od Administracji / właścicieli budynków / lokali

N

realizuje zmiany technologiczne, prace demontażowe i rekonfiguracyjne

N

dostarcza i doprowadza do podpisania przez klienta umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych

N

wykonuje inne prace niezbędne do prawidłowego działania zamówionych przez klienta usług

N

przekazuje do ewidencji wszelkie zmiany paszportyzacyjne i informacje o zainstalowanych urządzeniach